Loading...
ГОЛОВНА2019-04-01T09:58:19+03:00

Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв

Директор:Бредихін Вадим Вікторович
Адреса: вул. Мироносицька, 92   Показати на карті
Телефон: (057)700-38-95, 700-39-16
e-mail: nni_pxv@ukr.net
Сайт: http://nniphv.com.ua

Відмінник освіти України, доктор філософії (кандидат технічних наук), доцент кафедри “Фізики і теоретичної механіки”. У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва” на тему ” Обгрунтування параметрів процесу вібропневмовідцентрового розділення насіннєвих сумішей за густиною насіння”.

Нагороди:

2006р. – відзнака за участь у конкурсі “Вища школа Харківщини – кращі імена”;

2007р. – Почесна грамота міністерства освіти і науки України за плідну роботу з обдарованною студентською молоддю;

2010р. – Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитіщим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

2010р. – стипендіат обласного конкурсу імені О.Н. Соколовського (з аграрних наук);

2013р. – коштовна відзнака міністра аграрної політики і продовольства України;

2015р. – Подяка від міністерства аграрної політики і продовольства України;

З 2015р. – член Польської Академії Наук  (м. Люблін).

Напрямки наукових досліджень:

 • теорія сепарування зерна;
 • розробка новітніх вібраційних зерноочисних машин;
 • модернізація і покращення виробничих показників існуючих зерноочисних машин;
 • розробка нових високопродуктивних робочих поверхонь для зерноочисних машин;
 • розробка енергозберігаючих технологій та обладнання для переробної галузі;
 • проектування підприємств галузі.

ПРО ІНСТИТУТ

Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв був заснован у 2010 році на базі факультету переробки та зберігання сільськогосподарської продукції ХНТУСГ. Факультет, а тепер інститут, засновано у 1993р. за ініціативою Заслуженого працівника освіти України, академіка Міжнародної академії наук вищої школи та ІАУ, члена-кореспондента УААН, професора Д.І.Мазоренка.

Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв – єдиний в Україні. Поєднує 5 кафедр і науково-виробниче об’єднання, до складу якого входять: коледж переробної та харчової промисловості ХНТУСГ, учбовий центр ХНТУСГ і широкий спектр партнерів – поровідних підприємств галузі України і зарубіжжя.

Засновниками інституту, які зробили все необхідне для його створення і розвитку, були перший декан, доктор технічних наук, академік НААНУ Л.М. Тіщенко,  завідувач кафедри обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв, доктор технічних наук, професор О.В. Богомолов і к.с/г наук, пофесор О.В. Солошенко.

Інститут готує фахівців за такими спеціальностями

 • 133 Галузеве машинобудування – Провідною кафедрою спеціальності “Обладнання переробних і харчових виробництв” є кафедра обладнання та інжиніринг переробних і харчових виробництв. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Богомолов О.В. Колектив кафедри здійснює випуск бакалаврів і  магістрів денної та заочно/дистанційної форми навчання, кандидатів та докторів наук.

 • 181 Харчові технології – Провідною кафедрою спеціальності “Технологія зберігання та переробки зерна” є кафедра “Технологій переробних і харчових виробництв”. Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Гавриш Т.В. Колектив кафедри здійснює підготовку і випуск бакалаврів і  магістрів денної та заочно/дистанційної форми навчання, кандидатів та докторів наук.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 • інформаційні системи та управління якістю в переробній і харчовій галузі;
 • інженерний менеджмент переробних і харчових виробництв;
 • технічний сервіс обладнання переробних і харчових виробництв;
 • товарознавство, експертиза, якість, стандартизація та сертифікація обладнання переробних і харчових виробництв;
 • обладнання ресторанного господарства, торгівлі та побутової техніки;
 • машини, дизайн та технології пакування, промисловий інжиніринг;
 • інформаційні системи та управління якістю в переробній і харчовій галузі;
 • інженерний менеджмент переробних і харчових виробництв;
 • технічний сервіс обладнання переробних і харчових виробництв;
 • товарознавство, експертиза, якість, стандартизація та сертифікація обладнання переробних і харчових виробництв;
 • обладнання ресторанного господарства, торгівлі та побутової техніки;
 • машини, дизайн та технології пакування, промисловий інжиніринг;
 • технологія елеваторної промисловості ;
 • технологія борошномельних та круп’яних виробів ;
 • харчові технології багатопрофільних переробних підприємств;
 • технологія комбікормів та преміксів ;
 • технологія хліба .

ВИПУСКНИКИ ІНСТИТУТУ ПРАЦЮЮТЬ НА ПЕРЕРОБНИХ ТА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЕМСТВАХ ТА В НАУКОВІЙ СФЕРІ.

В інституті працює 74 висококваліфікованих викладачів: 8 професорів (8 докторів наук, 1 академік), 27 доцентів, 13 старших викладачів і 7 асистентів. Науковий ступінь та звання мають 75% фахівців інституту.

Для забезпечення належного рівня підготовки спеціалістів інститут проводить активну роботу з удосконалення структури та змісту професійної підготовки майбутніх спеціалістів АПВ, з впровадження нових освітянських технологій за такими напрямками:

 • забезпечення навчального процесу науково-педагогічними кадрами;
 • постійний перегляд та оновлення робочих програм, їх узгодження з сучасними концепціями освіти;
 • створення матеріальної бази; розширення лабораторій і обладнання їх сучасною технікою;
 • науково-технічне забезпечення викладання дисциплін у інституті;
 • впровадження науково-технічних розробок, спрямованих на організацію самостійного творчого опрацювання студентами матеріалу з різних навчальних дисциплін;
 • залучення студентів до наукової роботи;
 • робота з обдарованою молоддю, організація та проведення університетських, обласних і всеукраїнських олімпіад;
 • організація та проведення профорієнтаційної роботи з сільською молоддю тощо.

Навчальний процес організовано на основі модульно-рейтингової системи контролю знань студентів. Інститут має належну матеріально-технічну базу, досконалий лабораторно-виробничий комплекс, комп’ютерні класи.

В інституті навчається близько 350 студентів за рахунок державного фінансування та за контрактною формою навчання. За 25 років інститут підготував більше 1500 фахівців.

Колективами кафедр проводяться наукові дослідження за держбюджетом і додатково виконуються теми за договорами творчого співробітництва.

Результати багатьох наукових досліджень доповідаються на різних міжнародних конференціях, нарадах, конгресах, семінарах та симпозіумах, експонуються на виставках. Тільки за останні два роки викладачами інституту надруковано понад 300 наукових робіт.

Головні висновки та результати наукових досліджень використовуються викладачами в навчальному процесі і відображені в навчальних посібниках.

Науковці інституту розв’язують актуальні проблеми та здійснюють підготовку кадрів з наукового забезпечення розвитку АПВ в Україні. За час існування інституту видано: близько 100 підручника та навчальних посібника, понад 50 монографій, більш ніж 1000 методичних розробок, та 1500 наукових статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, отримано 150 патентів, зроблено більше 1000 виступів на конференціях. Інститут щорічно проводить міжнародні науково-практичні конференції і випускає збірники наукових праць.

Важливим у підготовці фахівців є науково-дослідницька робота студентів. Щорічно студенти за різною науковою тематикою виконують близько 160 доповідей, кращі з яких подаються на обласні, міжвузівські і міжнародні конференції.

Майже на всіх кафедрах інституту щорічно проводяться олімпіади. Обдаровані студенти беруть участь в обласних і всеукраїнських олімпіадах та конкурсах науково-дослідних робіт, де посідають призові місця.

Студенти інституту мають змогу проходити виробничу практику за кордоном: у Великій Британії, Данії, Словакії, Чехії, США, Німеччині, Польщі, Швейцарії, Австрії, Франції та Фінляндії. Викладачі інституту підтримують плідні міжнародні зв’язки з Московським університетом харчових виробництв (Росія), з університетом Ерланген-Нюрнберг та Гумбольт-університетом (Німеччина), з Віденським аграрним університетом (Австрія), з Люблінською сільськогосподарською академією, з Варшавським сільськогосподарським університетом (Польща), з Гарвардським університетом (США). В університеті працює кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” і магістратура з філософії (менеджмент). Магістри отримують теоретичні та практичні знання в сфері менеджменту, людського спілкування, філософської психології, філософії права, соціального управління, філософії ділового спілкування, необхідні керівникові підприємств переробної галузі.

Інститут розміщується в затишному будинку, який є пам’яткою архітектури  і розташований в центрі міста поблизу основних транспортних розв’язок тарекреаційної зони- парку відпочинку ім. М. Горького.
Гуртожиток ННІ ПХВ знаходиться на території міського студмістечка поблизу екологічно чистої лісопаркової зони по вул. Цілиноградській, 52  поблизу  станції метро “23- го серпня”. За результатами конкурсу-огляду серед ВНЗ Міністерства аграрної політики України за комплексом показників, що характеризують побутові умови і виховну роботу, посідає перше місце. Усі бажаючі студенти отримують місця в гуртожитку, де створені належні умови для проживання, навчання, відпочинку та занять спортом.

Студенти інституту беруть активну участь в міжінститутських оглядах художньої самодіяльності та конкурсах КВК, успішно виступають на університетських спартакіадах, захищають честь університету на міжвузівських змаганнях.

Рішенням Державної акредитаційної комісії та наказом Міністерства освіти України інститут акредитовано за IV рівнем з правом проведення освітянської діяльності на рівні кваліфікаційних вимог бакалавра і магістра.

КАФЕДРИ

ПОДІЇ

ОСТАННІ НОВИНИ

НОВИНИ ІНСТИТУТУ

Останні новини інституту та студентського життя