КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ ТА ІНЖИНИРІНГУ ПЕРЕРОБНИХ ТА ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Завідувач кафедри:

Богомолов Олексій Васильович


Адреса: вул. Мироносицька, 92   Показати на карті

Телефон:  (057) 700-38-95;

e-mail: nni_pxv@ukr.net

Сторінка: http://nniphv.com.ua

Кафедра обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв готує:

 • бакалаврів і магістрів з напрямку 133 – Галузеве машинобудування, спеціальностей: Обладнання переробних і харчових виробництв, Технічний аудит та сертифікація обладнання харчових виробництв;
 • докторів філософії напрямків 133 – Галузеве машинобудування.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Значний внесок у розвиток навчально-методичної та науково-дослідної бази кафедри зробили професори: Богомолов О.В., Тіщенко Л.М., Кавєрін В.А.

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виробничий досвід. На кафедрі працюють 5 професорів; 5 доцентів, кандидата технічних наук; 2 старших викладача; 4 асистента.

Навчальна робота кафедри проводиться відповідно до вимог сучасних технологій, науки, техніки з урахуванням перспективного їх розвитку. Вона передбачає включення освітньо-професійних програм дисциплін для студентів стаціонару та факультету заочної форми навчання.

Кафедра розташована у корпусі по вул. Мироносицькій, 92, має 2 навчальні лабораторії загальною площею 89 м2, а також аудиторії загальною площею 35 м2. У навчальних лабораторіях встановлено обладнання та макети для сепарації зернових сумішей, конвективна циркуляційна сушарка, помельний модуль для виробництва борошна, мінімлин, макаронний прес, піч для випікання хлібобулочних виробів, крупорушка, гречерушальний станок, насіннєобрушувальна машина, преси для видобування рослинної олії, комплект обладнання для виробництва хрумкої картоплі, мініфасовщик сипучих матеріалів та інше обладнання.

ДИСЦИПЛІНИ

 • „Вступ до фаху” („Профорієнтація”)
 • „Фізико-механічні властивості сільськогосподарської сировини”
 • „Процеси та апарати переробних та харчових виробництв”
 • „Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції”
 • „Машини та обладнання переробних і харчових виробництв”
 • „Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв”
 • „Машино-апаратурні лінії переробних та харчових виробництв”
 • „Проектування обладнання переробних та харчових виробництв”
 • „Кондиціювання та холодозабезпечення переробних та харчових виробництв ”
 • „Основи розрахунку обладнання переробних та харчових виробництв”
 • „Управління якістю процесів переробних і харчових виробництв”
 • „Інтелектуальна власність та авторське право”
 • „Експлуатація та обслуговування обладнання переробних і харчових виробництв”
 • „Методика викладання технічних дисциплін”
 • „Моделювання технологічних процесів переробних і харчових виробництв”
 • „Планування експериментів та методи обробки експериментальних даних”
 • „Прогнозування та ефективність дослідних робіт”.

На кафедрі навчаються студенти всіх спеціальностей та факультетів, проводяться усі види занять: лекції, дипломне та курсове проектування, практичні та лабораторні заняття, керівництво практикою, здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів. Щорічно на кафедрі захищаються дипломні проекти спеціалістів та магістрів за спеціальністю „Обладнання переробних і харчових виробництв”. Практично всі студенти виконують дипломні проекти за замовленням переробних і харчових підприємств різних форм власності (Харківська, Сумська, Полтавська та інші області України, Бєлгородська та інші області Росії, а також країни дальнього зарубіжжя).

СКЛАД КАФЕДРИ

Старший викладач


Старший викладач