КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Завідувач кафедри:Полякова Тетяна Леонідівна
Адреса: вул. Мироносицька, 92   Показати на карті
Телефон: (057) 700-39-13
e-mail: nn@ukr.net
Сторінка: http://nniphv.com.ua

інфо

ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра мовної підготовки була заснована на базі кафедри іноземних мов, яка була створена у 1938 році. В різні роки кафедру очолювали видатні науковці та педагоги Вернигора А.І., Струмберг І.Ф., Гураль Л.Л., Іванова І.А., Бовчалюк Я.П., Піхтовнікова Л.С., Ємельянова Є.С.

З вересня 2017 року кафедру очолює к. філол. наук Полякова Тетяна Леонідівна, яка є автором більш ніж 100 наукових і науково-методичних робіт, є активним учасником численних Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій, форумів, семінарів.

Наразі на кафедрі працюють 3 доцента (3 кандидата філологічних наук, 1 кандидат педагогічних наук); 2 старших викладача; 1 асистент, які на високому науково-методичному рівні забезпечують викладання англійської, німецької, французької, української та російської мов. Заняття проводяться зі студентами I-IV курсів усіх спеціальностей за дисциплінами «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Українська мова за професійним спрямуванням» денної та заочної форм навчання. Також проводяться заняття на підготовчому відділенні для іноземних студентів («Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна»), заняття з аспірантами і здобувачами наукового ступеню кандидата наук.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у численних Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, семінарах, публікують статті у міжнародних та українських фахових виданнях, є авторами навчальних і методичних посібників.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти та аспіранти щорічно приймають участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських студентських наукових конференціях іноземними мовами, конкурсах, олімпіадах, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

Кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію науковців, аспірантів, студентів і молодих учених вищих навчальних закладів «Технічні науки та інформаційні технології: актуальні проблеми і перспективи розвитку» (іноземними мовами), за результатами якої виходить збірка матеріалів конференції (збірник).

На особливу увагу заслуговує міжнародна співпраця кафедри, зокрема з Посольством Франції в Україні, Міністерством сільського господарства Франції, Міжнародною Агенцією „Європейська освіта у Франції”, Асоціацією з освіти, культури та солідарності „Обміни Лорен-Україна”, Федерацією „Обміни Франція-Україна”, Асоціацією фермерів Франції „Дружба без кордонів”, Міжнародною Асоціацією „Пуату-Шарант – Україна”, Міжнародним відділом Німецької селянської спілки, Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Ресурсним центром для викладачів англійської мови ETRC, Міжнародним інформаційним Центром „Window on America”, Міжнародною організацією викладачів англійської мови TESOL, всесвітньо відомими видавництвами наукової та навчальної літератури Cambridge University Press, DIDIER FLE, National Geographic Learning, CLE International та іншими організаціями.

На базі кафедри з 2008 року реалізується Міжнародний навчальний проект з удосконалення педагогічної майстерності та підвищення мовної компетенції з французької мови за участі Посольства Франції в Україні, Федерації „Обміни Україна-Франція”, Асоціації з освіти, культури та солідарності „Обміни Лорен-Україна” та ХНТУСГ імені П.Василенка, в рамках якого співробітники кафедри мають можливість проходити курси з підвищення кваліфікації та отримувати Міжнародні сертифікати.

Відповідно до сучасних освітянських вимог і мовної політики Ради Європи, кафедра розвиває освітянські зв’язки з іншими країнами та здійснює мовну підготовку студентів для мовно-професійних стажувань та практик за кордоном (Данія, США, Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Голландія та інші країни), адже студенти нашого університету, які виявляють бажання здобути іноземний досвід, оволодіти сучасними технологіями виробництва та просто познайомитися з Європейськими країнами, знайти нових друзів, мають унікальну можливість здійснити свої мрії, зокрема продовжити освіту у вищих навчальних закладах Західної Європи за рахунок іноземного ВНЗ.

СКЛАД КАФЕДРИ

Старший викладач


АНАСТАСЬЄВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА, Сторінка викладача

Старший викладач


БАБАЙ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА, Сторінка викладача

Доцент


МОКРОМЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, Сторінка викладача