Навчально-науковий інститут переробних і харчових виробництв

Денна форма навчання