З 8 по 10 квітня тривала робота експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Інженерія переробних і харчових виробництв» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Навчально-науковому інституті переробних і харчових виробництв Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

До складу комісії увійшли: Паламарчук Ігор Павлович – доктор технічних наук, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування  України; (голова комісії); Сукманов Валерій Олександрович – доктор технічних наук, професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії (член комісії).

Експертна комісія розглянула подану Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка акредитаційну справу та безпосередньо на місці провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального закладу ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та державним вимогам до акредитації.

За результатами перевірки експертна комісія пропонує акредитувати освітньо-професійну програму «Інженерія переробних і харчових виробництв» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка.

Висновок переглянути можна тут.