КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Завідувач кафедри:Гавриш Тетяна Володимирівна
Адреса: вул. Мироносицька, 92   Показати на карті
Телефон:  (057) 716-41-40, 700-39-12
e-mail: nn@ukr.net
Сторінка: http://nniphv.com.ua

інфо

ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра технологій переробних і харчових виробництв є випускаючою та готує бакалаврів за напрямом «Харчові технології та інженерія», спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Технологія зберігання та переробки зерна» із спеціалізаціями:
– технологія елеваторної промисловості;
– технологія борошномельних та круп’яних виробів;
– харчові технології багатопрофільних переробних підприємств;
– технологія комбікормів та преміксів;
– технологія хліба.
Перелік дисциплін, що вивчається, а також послідовність їх вивчення з розбивкою по курсам наведений нижче у вигляді структурно-логічної схеми.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра постійно перебуває у стані творчого пошуку вирішення актуальних проблем галузі, активно залучає студентів до проведення експериментальних досліджень. Відомі наукові досягнення співробітників підтверджуються патентами, авторськими свідоцтвами, монографіями та навчальними посібниками.
За весь час існування молодою кафедрою опубліковано понад 190 наукових статей, 140 тез доповідей, одержано більше 60 патентів на корисну модель та 2 авторських свідоцтва, затверджений державний стандарт (ДСТУ 4762:2007), 4 навчальні посібники, 1 підручник та 12 монографій. Викладачі кафедри взяли участь майже у 40 наукових конференціях, у тому числі 21 міжнародних.
Кафедра має чотири навчальні лабораторії (ауд. 108, 113, 309 та 311), дві науково-дослідні лабораторії (ауд. 113А та 310) та комп’ютерний клас (ауд. 206). Кабінет завідувача кафедри знаходиться в 111 аудиторії, викладацька – в 109 аудиторії.

СКЛАД КАФЕДРИ

Доктор технічних наук, професор

Шаніна Ольга Миколаївна, Сторінка викладача

Кандидат технічних наук, доцент

Фоміна Ірина Миколаївна, Сторінка викладача

Кандидат технічних наук, доцент

Степанькова Галина В'ячеславівна, Сторінка викладача

Старший викладач

Новікова Вікторія Євгенівна, Сторінка викладача

Завідувач лабораторією

Самотєй Валентина Миколаївна, Сторінка викладача

Лаборант

Бурачек Наталія Германівна, Сторінка викладача

Доктор технічних наук, професор

Погожих Микола Іванович, Сторінка викладача

Кандидат технічних наук, доцент

Постнова Ольга Миколаївна, Сторінка викладача

Старший викладач

Боровікова Наталія Олексіївна, Сторінка викладача

Асистент

Ізмайлова Олена Олександрівна, Сторінка викладача

Старший лаборант

Карабут Любов Юріївна, Сторінка викладача

Доктор с.-г. наук, професор

Пузік Людмила Михайлівна, Сторінка викладача

Кандидат с.-г. наук, доцент

Шакула Олександр Олександрович, Сторінка викладача

Старший викладач

Піх Людмила Олексіївна, Сторінка викладача

Асистент

Даньшин Ярослав В'ячеславович, Сторінка викладача

Старший лаборант

Міщенко Юлія Юріївна, Сторінка викладача