Очільник напряму науково-виробничої діяльності ННІ ПХВ

кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

З 1997 по 2000 навчався в Чернігівському радіо-механічному технікумі за спеціальністю: Ремонт автомобілів і двигунів. Завершив навчання із отриманням кваліфікації: технік-механік.

В 2000 році вступив до Харківського державного технічного університету сільського господарства (ХДТУСГ) і в 2004 році завершив навчання із отриманням ступеня магістра за спеціальністю: Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.

З 2004 по 2005р. молодший науковий співробітник Науково-дослідного технологічного інституту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка.

З 2004 по 2006р. асистент кафедри ОЛК.

У 2005р. вступив до аспірантури Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка. Отримав ступінь кандидата технічних наук у 2016 році за спеціальністю «Машини і засоби сільськогосподарського виробництва». (Диплом кандидата наук ДК 036137 від 12 травня 2016 року).

З 2006 по 2017 рік працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри ФТМіДМ ХНТУСГ ім П.Василенка.

З 2017р. доцент кафедри ОІПХВ.

Освітня діяльність

Веде лекційні курси та практикум з дисциплін:

  • Організація технологічного процесу елеваторної промисловості;
  • Технічні системи навантажувально-розвантажувальних та транспортно-складських робіт;

  • Системний аналіз процесів переробних і харчових виробництв.

Наукова діяльність

“Підвищення динамічної стабільності молотильних систем зернозбиральних комбайнів”.

“Автоматизація технологічних процесів переробних і харчових виробництв”.

Публікації та патенти

Більше 50 публікацій, 3 патенти.