Вітаємо Ізмайлову Олену Олександрівну, асистента кафедри  технологій переробних і харчових виробництв ННІ ПХВ із успішним захистом дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур» на тему «Удосконалення технології зернових пластівців підвищеної біологічної цінності». Керівник роботи – к.т.н., доцент кафедри технологій переробних і харчових виробництв Фоміна Ірина Миколаївна.  

Захист відбувся в Києві 30 січня 2019 року у Національному університеті харчових технологій.

 23 квітня 2019 року Ізмайловій Олені Олександрівні присуджено ступінь кандидата технічних наук. Вітаємо Олену Олександрівну та бажаємо наснаги у подальшій роботі!